CURRICULUM VITAE
 

IGNASI VERDÓS neix a Terrassa el any 1934, amb un bagatge ple d’antecedents familiars en el camp del dibuix, la pintura i les arts. Cursa estudis amb el mestre Ramón Cortés i mes tard els continua a Barcelona. Al tornar a Terrassa fa sortides al aire lliure amb altres pintors i amics, recorrent els entorns de la ciutat i del Parc Natural de Sant Llorenç. Interessat amb la figura i el retrat, assisteix a l’Escola Municipal d’Arts Aplicades de Terrassa, on practica diverses tècniques de dibuix i pintura al natural.

En els seus recorreguts, des de molt aviat l’atrauen els paisatges i el poble de Mura, circumstància que el porta a afincar-si . Allí coneix al mestre de Belles Arts, Miquel Piñol qui el motiva fortament i el condueix dintre de unes tècniques de la pintura al oli, amb uns tractaments molt subtils. També coneix al pintor de gran força colorista, Salvador Arís amb el que durant 15 anys es consoliden com a companys de sortides, seguint cadascú la seva expressió pictòrica.

IGNASI VERDÓS ens mostra amb les seves obres una especial sensibilitat tant per la temàtica paisatgística com per la gamma de colors que sol emprar o que proposa, generalment bastant suaus i amb transparències que ens poden transportar cap a una idealització del tema. La seva gran preocupació es la captació de les atmosferes en les obres que esta creant. Quan treballa en el taller, es veu com al pintor li sobren records viscuts en els llocs que pinta i que sense adonar-s’en els plasma en les seves pintures, passant-los pel cedás de la seva personalitat.

Penso que l’Ignasi Verdós és partidari d’una pintura austera, molt d’acord amb el paisatgisme del segle XX i com diu el periodista Santi Palos, inspirada en part en la pintura romàntica de finals del segle XIX i principis del XX, especialment desenvolupada en els olis semiabstractats que ha anat presentant-nos durant els últims anys.

Les tècniques dels “frottes” i veladures, tal com les denomina el crític d’art Josep Boix, es constitueixen en diferents resultats que donen aquestes imatges vaporoses i evanescents que va aconseguint i que han despertat força interès durant les últimes exhibicions del seu art.

Son molts anys de treball d’investigació de la seva obra per arribar a situacions pictòriques originals, sense obviar l’interès per l’acostament a una major abstracció que vol dir creativitat. Ell es permet la plena meditació en l’art des de determinats ambients pro-culturals dels nostres entorns socials. El seu és un punt de partida que en general formarà part de les corrents de després de la Segona Guerra Mundial, separadament dels grups dedicats a l’abstracció total i l’art informal.

Els col.leccionistes apassionats per la seva obra formen un bon grup, no sols a les illes i Catalunya sinó també en diferents llocs d’Espanya, França, Alemanya, Holanda, Itàlia, Turquia i Estats Units.

ALTRES ACTIVITATS

Col.labora esporàdicament amb la seva esposa Eulàlia Seguí en la docència artística.

Compagina les sortides per pintar amb diferents treballs de taller, dedicant-se també a l’interiorisme i la decoració, així com decorats teatrals. El teatre és un art que neix dels gestos i la dansa, al que després s’han afegit músics, escriptors o pintors, treballant en la confecció de decorats o muntatges per obres de teatre,.

Ha donat diferents cursets i conferències o classes magistrals de pintura i realitza exposicions per ensenyar els seus treballs, col.laborant també amb l’organització dels concursos anuals de Pintura Ràpida de Mura, axis com agrupant artistes pintors per exposicions col•lectives tan al país com a fora.

ULTIMES EXPOSICIONS INDIVIDUALS

Amics de les Arts - Terrassa
Galeria Rovira - Sabadell
Galeria d’art Xipell - Manresa
Galeria Marabello - Barcelona
Galeria d’Art Soler - Terrassa
Galeria Foga - Barcelona
Galeria Dida - Graz (Austria)
Hilton Hotel Holland - Amsterdam (Holanda)
Arxiu Tobella - Terrassa
Casal de Cultura - Matadepera
Aula Cultural - Navarcles
Casa Museu Cal Rata - Mura
Diputació de Barcelona - Casa Nova del Obac
Sala Sa Gripia - Santanyi (Mallorca)
Galeria Subex - Barcelona
Galeria Watts-Art - Castellar del Vallès

Ja sabem que totes les exposicions son per la seva pròpia naturalesa esdeveniments efímers que serveixen per crear museus ideals i temporals, però quasi sempre captant mes públic que els mateixos museus d’art.
OBRES EN COL·LECCIONS PUBLIQUES I PRIVADES

Les seves obres figuren en col.leccions públiques dels Ajuntaments de Terrassa i Mura i a les Fundacions de la Caixa de Terrassa i del Banc de Sabadell. A la Casa de l’Obac de la Diputació de Barcelona, en l’Hotel Hilton, Holland Casino d’Amsterdam i en el de l’Hotel Hauplatz de Graz, a més de en diferents entitats i col.leccions privades d’Europa, America, Turquia i Estats Units.